Happy Valentines Day

Preetina yedel bachitkond saakok aagalla...
Ottayavagi yarannu preetil nukok aagalla....
Ee haalad baalalli ninilde naan obne hejje haakok aagalla....

Happy Valentines Day